جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
آمار بازدید کنندگان
تعداد بازدید :
Free Counter
راهنمای ارسال مقاله
راهنمای ارسال مقالات پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

مرحله اول:

ورود به حساب کاربری


مرحله دوم:

ورود به بخش آخرین وضعیت مقالات من

مرحله سوم:

وارد کردن اطلاعات مقاله و در انتها بارگزاری فایل word و pdf مقاله