جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
آمار بازدید کنندگان
تعداد بازدید :
Free Counter
کمیته علمی
اعضای کمیته علمی پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
 • دکتر محمد حسین کریمی (رئیس کمیته علمی)
 • دکتر حمید کاظمی (دبیر کمیته علمی)
 • دکتر علی جبار رشیدی
 • دکتر حمید رضایی
 • دکتر حمید زراعتگر
 • دکتر محمود سالاری
 • دکتر محمد سعید سیف
 • دکتر ابراهیم علی زاده
 • دکتر حسن قاسمی
 • دکتر علیرضا کاشانی نیا
 • دکتر عبدالرضا کبیری
 • دکتر بهرام کریمی
 • مهندس مهدی تیموری
 • مهندس علی حاجی آبادی
 • مهندس مجید حیدری
 • مهندس ابوالفضل نظری
 • مهندس موعود نیک فرجام