جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
آمار بازدید کنندگان
تعداد بازدید :
Free Counter
محورهای همایش

محورهای همایش به محورهای راهبردی، تاکتیکی، تکنیکی و ایده پردازی تقسیم بندی شده است.

1.       محورهای راهبردی همایش:

 • نقش و اثربخشی شناورهای تندرو در امنیت، بازدارندگی و پاسخگویی به تهدیدات در نبردهای حال و آینده
 • دستیابی، توسعه و تجاری‌سازی دانش و فناوری­های حوزه شناورهای تندرو (راهبردها، مدل­ها و رویکردها و ...)
 • دانش، فناوری، زنجیره تأمین، محصول کاربری و پشتیبانی شناورهای تندرو در افق 1404
 • جایگاه و نقش شناورهای تندرو بدون سرنشین در قدرت و اقتدار دریایی
 • پدافند غیرعامل در حوزه شناورهای تندرو
 • توسعه فضای کسب‌وکار در حوزه شناورهای تندرو (مدل­ها، منابع، فرصت­ها، تهدیدها، قوانین و ...)
 • شناورهای تندرو در بستر اقتصاد مقاومتی

2.       محورهای تاکتیکی همایش:

 • عملیات گروهی شناورهای تندرو
 • استتار، اختفاء و فریب
 • افزایش بقاء و عملیات پذیری
 • پند منظوره سازی
 • تعمیر و نگهداری
 • ایمنی
 • مدیریت زنجیره تأمین
 • نظام نوآوری در حوزه شناورهای تندرو
 • جنگ الکترونیک (روش­ها و سناریوها)

3.       محورهای تکنیکی همایش:

 • مهندسی سیستم و یکپارچه‌سازی
 • هدایت، کنترل و ناوبری
 • هوشمند سازی و خودکارسازی
 • ارتباطات امن و شبکه
 • جنگ الکترونیک در حوزه شناورهای تندرو
 • فرم بدنه و هیدروآئرودینامیک
 • سازه و فناوری­های ساخت
 • طراحی، معماری و ارگونومی
 • ایمنی و نجات
 • تعمیر و نگهداری
 • کنترل حرکت و بهبود پایداری
 • سیستم­های سلاح و کنترل آتش
 • قابلیت اطمینان و قابلیت اعتماد
 • آنالیز و ارزیابی ریسک

4.       محورهای بخش ایده پردازی همایش:

 • افزایش سرعت (کاهش نیروی پسا، سیستم­های رانش جدید و فرم بدنه و ...)
 • کنترل حرکت و بهبود کیفیت دریامانی
 • پایداری و مانور پذیری
 • سبک‌سازی و افزایش استحکام
 • افزایش کیفیت هیدرودینامیکی و راندمان پروانه
 • اختفاء (راداری، اپتیکی و سوناری)
 • ارگونومی
 • ارزان‌سازی
 • سایر ایده­ها در حوزه شناورهای تندرو

 

اهداف همایش:

           تبادل دانش و تجربیات پژوهشگران، صنعتگران و کاربران در حوزه شناورهای تندرو

           تبیین راهبردها، رویکردها و مدل¬های کسب‌وکار در حوزه شناورهای تندرو

           کمک به ارتقای سطح دانش و فناوری¬های مرتبط با حوزه شناورهای تندرو