جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
آمار بازدید کنندگان
تعداد بازدید :
Free Counter
حامیان همایش

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سازمان صنایع دریایی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
معاونت تحقیقات صنعتی سپاه
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
مرکز استاندارد دفاعی ایران IDS
صا ایران
شرکت دریا تجهیز آریا
خدمات فنی مهندسی تیوا صنعت
مکین دریا
شرکت کشتی سازی مد کند آلوی قشم
موسسه رده بندی ایرانیان
انجمن مهندسی دریایی ایران
موسسه شهید محلاتی