جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


اطلاعیه های مهم


پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

توسط انجمن علمی پژوهشی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و سازمان صنایع دریایی برگزار می گردد.

اطلاعیه مورخ 2/2/96
پیرو مصوبه شورای راهبری همایش زمان برگزاری همایش روز چهارشنبه مورخ 20/2/96 راس ساعت 7:30 صبح در سالن باقرالعلوم (ع) دانشگاه صنعتی مالک اشتر خواهد بود. در ضمن دعوتنامه برای مدعوین محترم ارسال خواهد شد و ورود به همایش صرفا با ارائه دعوتنامه میسر خواهد بود.

اطلاعیه مورخ 2/2/96
پیرو ابلاغیه کمیته علمی پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو، اعلام نهایی نتایج داوری مقالات از تاریخ 9/2/96 شروع خواهد شد.

اطلاعیه مورخ 15/12/95
با حمایت شواری علمی نشریه مهندسی زیردریا مقالات برتر ارسال شده در همایش ملی شناورهای تندرو در صورت تناسب با محورهای  نشریه مهندسی زیردریا ، بعد از بررسی سردبیر محترم جناب آقای دکتر رشیدی به صورت رایگان در این نشریه چاپ خواهند شد.

محورهای نشریه مهندسی زیردریا:

1- علوم، فناوری و سامانه های هوشمند و کنترل از راه دور زیرسطحی

2- علوم، فناوری و سامانه های آشکارسازی، شناسایی و ردگیری در زیردریا (سونار، اپتیکی و ...)

3- انتشار امواج و مخابرات و ارتباطات در زیردریا (صوتی، الکترومغناطیسی و ...)

4- ناوبری و تعیین موقعیت در زیردریا (آکوستیکی، لیزری، اینرسی، الکترومغناطیسی، مبتنی بر نقشه و ...)

5- جمع آوری، پردازش و ادغام داده، سیگنال و تصاویر چند حسگری در زیردریا

6- رباتیک و سیستم های چندعاملی در زیردریا

7- فرماندهی، کنترل و مراقبت در زیردریا (C4ISR)

8- استتار، اختفاء و فریب در زیردریا

9- علوم، فناوری و سامانه های مدیریت نبرد و کنترل آتش در زیردریا

10- سیستم های رانش زیرسطحی

11- سایر موضوعات علمی و فناورانه در حوزه مهندسی زیردریا

 

جهت دریافت اطلاعات کامل این نشریه کلیک کنید:

http://uwej.ir/journal/about