جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


اطلاعیه های مهم


پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

توسط انجمن علمی پژوهشی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و سازمان صنایع دریایی برگزار می گردد.

اطلاعیه مورخ 23/11/95
پیرو درخواست مکرر علاقه مندان نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات با تصویب شورای راهبری همایش مقرر گردید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 اسفند سال 95 تمدید گردد.

اطلاعیه مورخ 15/12/95
با حمایت شواری علمی نشریه مهندسی زیردریا مقالات برتر ارسال شده در همایش ملی شناورهای تندرو در صورت تناسب با محورهای  نشریه مهندسی زیردریا ، بعد از بررسی سردبیر محترم جناب آقای دکتر رشیدی به صورت رایگان در این نشریه چاپ خواهند شد.

محورهای نشریه مهندسی زیردریا:

1- علوم، فناوری و سامانه های هوشمند و کنترل از راه دور زیرسطحی

2- علوم، فناوری و سامانه های آشکارسازی، شناسایی و ردگیری در زیردریا (سونار، اپتیکی و ...)

3- انتشار امواج و مخابرات و ارتباطات در زیردریا (صوتی، الکترومغناطیسی و ...)

4- ناوبری و تعیین موقعیت در زیردریا (آکوستیکی، لیزری، اینرسی، الکترومغناطیسی، مبتنی بر نقشه و ...)

5- جمع آوری، پردازش و ادغام داده، سیگنال و تصاویر چند حسگری در زیردریا

6- رباتیک و سیستم های چندعاملی در زیردریا

7- فرماندهی، کنترل و مراقبت در زیردریا (C4ISR)

8- استتار، اختفاء و فریب در زیردریا

9- علوم، فناوری و سامانه های مدیریت نبرد و کنترل آتش در زیردریا

10- سیستم های رانش زیرسطحی

11- سایر موضوعات علمی و فناورانه در حوزه مهندسی زیردریا

 

جهت دریافت اطلاعات کامل این نشریه کلیک کنید:

http://uwej.ir/journal/about